PIAVIRTUAL RECENT PIREPs


Airline Flight # Departure Arrival Aircraft Duration Pilot Landing Rate Status
OKKK OPLA B777-200ER (AP-BHX) 02.59 Hrs Khurram Mahmood -145 ft/min Accepted
VABB OTHH B777-3DZER (A7-BAA) 02.32 Hrs Yasir Mehmood -156 ft/min Accepted
OPKC OMDB A321-211 (AP-BMP) 01.44 Hrs Salman Sikandar -301 ft/min Accepted
OTHH HECA B747-800F (A7-BGA) 03.00 Hrs Bahram Khan -233 ft/min Accepted
OMDB OPIS B737-800 (AP-BNB) 02.45 Hrs Raja Mohammad -281 ft/min Accepted
OPKC OEMA B777-300ER (AP-BHV) 04.13 Hrs Yahya Omer -175 ft/min Accepted
UBBB OTHH A320-214 (A7-LAA) 02.40 Hrs Bahram Khan -118 ft/min Accepted
OTHH LTFM B777-3DZER (A7-BOC) 04.05 Hrs Jassim Mohammad Amin -284 ft/min Accepted
OPKC OPLA A320-214 (AP-BOO) 02.02 Hrs Ghulam Mohiuddin -151 ft/min Accepted
OPKC OMDB A320-214 (AP-BLB) 02.10 Hrs Syed Ahsan -371 ft/min Accepted
OPKC OPLA A320-214 (AP-BLA) 01.18 Hrs Afaq Ahmad -141 ft/min Accepted
VHHH OTHH B747-800F (A7-BGB) 08.45 Hrs Tariq Mohammed -279 ft/min Accepted
OJAI OTHH A359-941 (A7-ALM) 02.26 Hrs Jassim Mohammad Amin -176 ft/min Accepted
OTHH UBBB A320-214 (A7-LAA) 02.21 Hrs Bahram Khan -470 ft/min Accepted
OTHH OJAI A359-941 (A7-ALM) 02.48 Hrs Jassim Mohammad Amin -300 ft/min Accepted
OPIS OPKC A320-214 (AP-BOO) 01.41 Hrs Syed Ahsan -147 ft/min Accepted
OMSJ OPKC A320-214 (AP-BLA) 01.31 Hrs Ghulam Mohiuddin -219 ft/min Accepted
OMDB OTHH A320-214 (A7-LAA) 00.42 Hrs Bahram Khan -246 ft/min Accepted
OTHH OPKC A350-1041 (A7-ANL) 02.10 Hrs Ejaz Khan -343 ft/min Accepted
WSSS VHHH B747-800F (A7-BGB) 03.14 Hrs Tariq Mohammed -271 ft/min Accepted
RJAA OTHH B777-3DZER (A7-BEE) 10.45 Hrs Muhammad Abdullah Not Recorded Accepted
OTHH OPKC A320-232 (A7-AHP) 01.50 Hrs Salman Sikandar -505 ft/min Accepted
OTHH RJBB B777-F (A7-BFG) 08.55 Hrs Moaaz Ahmed -150 ft/min Accepted
OTHH WSSS B747-800F (A7-BGB) 07.05 Hrs Tariq Mohammed -162 ft/min Accepted
OTHH HKJK B777-3DZER (A7-BAB) 04.20 Hrs Muneeb Ahmad -551 ft/min Accepted
OTHH OMDB A320-214 (A7-LAA) 00.59 Hrs Bahram Khan -221 ft/min Accepted
VABB OTHH B747-800F (A7-BGB) 03.19 Hrs Tariq Mohammed -47 ft/min Accepted
OPKC OMSJ A320-214 (AP-BLA) 03.56 Hrs Ghulam Mohiuddin -307 ft/min Accepted
OPIS OPKC A320-214 (AP-BON) 01.38 Hrs Afaq Ahmad -148 ft/min Accepted
OPKC OPIS A320-214 (AP-BOL) 01.35 Hrs Meesam Raza -188 ft/min Accepted
OEDF OTHH B787-8 (A7-BCA) 00.36 Hrs Moaaz Ahmed -263 ft/min Accepted
OTHH RJAA B777-3DZER (A7-BEE) 08.47 Hrs Muhammad Abdullah -245 ft/min Accepted
OTHH VABB B777-3DZER (A7-BAA) 02.35 Hrs Yasir Mehmood -241 ft/min Accepted
OTHH VABB B747-800F (A7-BGB) 02.43 Hrs Tariq Mohammed -179 ft/min Accepted
OTHH OPIS A320-214 (AP-BMX) 02.45 Hrs Afaq Ahmad -175 ft/min Accepted
HECA OTHH A359-941 (A7-ALZ) 02.18 Hrs Qasim Abbas -78 ft/min Accepted
OPIS OTHH A320-214 (AP-BMX) 03.44 Hrs Afaq Ahmad -121 ft/min Accepted
HECA OTHH A320-214 (A7-LAA) 02.32 Hrs Bahram Khan -306 ft/min Accepted
OMDB OPIS B777-200ER (AP-BMH) 02.22 Hrs Syed Ahsan -145 ft/min Accepted
OPIS OTHH B777-3DZER (A7-BAB) 03.20 Hrs Muneeb Ahmad -248 ft/min Accepted
EBLG OTHH B777-F (A7-BFG) 05.30 Hrs Tariq Mohammed -182 ft/min Accepted
OPIS OMDB B737-800 (AP-BNB) 02.59 Hrs Ejaz Khan -311 ft/min Accepted
LTFM OPIS B777-200ER (AP-BMG) 04.10 Hrs Afaq Ahmad -167 ft/min Accepted
LFPG OTHH B777-3DZER (A7-BEE) 05.41 Hrs Muhammad Abdullah -249 ft/min Accepted
OBBI OPIS B777-300ER (AP-BMS) 03.08 Hrs Muneeb Ahmad -184 ft/min Accepted
OTHH HECA A359-941 (A7-ALZ) 02.51 Hrs Qasim Abbas -79 ft/min Accepted
LEMD EBLG B777-F (A7-BFG) 01.42 Hrs Tariq Mohammed -311 ft/min Accepted
OPLA OPKC B737-800 (AP-PIAV42) 01.44 Hrs Ghulam Mohiuddin -188 ft/min Accepted
OMAA OPIS B787-9 (A6-BLL) 02.29 Hrs Yasir Mehmood -282 ft/min Accepted
EIDW LTFM A330-300 (TC-LOB) 03.28 Hrs Afaq Ahmad -212 ft/min Accepted
OTHH LEMD B777-F (A7-BFG) 06.42 Hrs Tariq Mohammed -208 ft/min Accepted
OPLA OTHH B777-3DZER (A7-BAC) 03.55 Hrs Jassim Mohammad Amin -275 ft/min Accepted
OTHH LFPG B777-3DZER (A7-BEE) 06.12 Hrs Muhammad Abdullah -122 ft/min Accepted
OPLA OKBK B777-200ER (AP-BHX) 10.53 Hrs Khurram Mahmood -181 ft/min Accepted
OTHH HECA A320-214 (A7-LAA) 03.15 Hrs Bahram Khan -281 ft/min Accepted
OPIS OMDB B777-200ER (AP-BMH) 03.01 Hrs Syed Ahsan -105 ft/min Accepted
OPKC OMDB B777-3F2ER (AP-PIAV29) 01.50 Hrs Raja Mohammad -159 ft/min Accepted
EGLL OTHH B777-3DZER (A7-BEE) 05.58 Hrs Muhammad Abdullah -101 ft/min Accepted
OPKC OPLA A320-214 (AP-BOP) 00.00 Hrs Ghulam Mohiuddin -368 ft/min Accepted
OPKC OPLA A320-214 (AP-BMV) 0115 Hrs Muhammad Yahya Gabol Not Recorded Accepted
OTHH OEDF B787-8 (A7-BCA) 00.52 Hrs Moaaz Ahmed -236 ft/min Accepted
OMDB OTHH A320-214 (A7-LAA) 00.55 Hrs Bahram Khan -522 ft/min Accepted
OTHH EGLL B777-3DZER (A7-BEE) 06.44 Hrs Muhammad Abdullah -148 ft/min Accepted
LTFM OTHH B777-2DZLR (A7-BBB) 03.11 Hrs Qasim Abbas -45 ft/min Accepted
OPLA OMAA B777-3FXER (A6-ETQ) 03.11 Hrs Yasir Mehmood -212 ft/min Accepted
LTFM EIDW A330-300 (TC-LOB) 03.40 Hrs Afaq Ahmad -162 ft/min Accepted
VABB OTHH B747-400F (TC-ACR) 03.12 Hrs Faizan Wasim -155 ft/min Accepted
OPKC OTHH B777-F (A7-BFB) 02.16 Hrs Muhammad Abdullah -87 ft/min Accepted
OMSJ OPIS A320-214 (AP-BMX) 02.27 Hrs Zayan Khurram -360 ft/min Accepted
OPPS OPKC A320-214 (AP-EDH) 01.44 Hrs Ghulam Mohiuddin -218 ft/min Accepted
OTHH OMDB A320-214 (A7-LAA) 00.53 Hrs Bahram Khan -228 ft/min Accepted
OPLA OPKC B777-3F2ER (AP-PIAV29) 01.21 Hrs Afnan Mazhar -291 ft/min Accepted
OPKC OPIS B737-800 (AP-BNC) 01.26 Hrs Syed Ahsan -170 ft/min Accepted
OPIS OPKC A320-214 (AP-BMV) 01.40 Hrs Muhammad Abdullah -84 ft/min Accepted
OPST OMSJ A320-214 (AP-BMX) 03.26 Hrs Zayan Khurram -135 ft/min Accepted
OPIS OBBI B777-300ER (AP-BMS) 03.32 Hrs Muneeb Ahmad -257 ft/min Accepted
OOMS OPIS A320-214 (AP-BMV) 02.11 Hrs Muhammad Abdullah -252 ft/min Accepted
OPIS LTFM B777-3F2ER (TC-JJH) 05.11 Hrs Qasim Abbas -142 ft/min Accepted
OPIS LTFM B777-200ER (AP-BMG) 05.06 Hrs Afaq Ahmad -232 ft/min Accepted
OPIS OOMS A320-214 (AP-BMV) 02.45 Hrs Muhammad Abdullah -167 ft/min Accepted
OTHH VABB B747-400F (TC-ACR) 02.29 Hrs Faizan Wasim -227 ft/min Accepted
OPKC OPIS B777-200ER (AP-BGJ) 01.19 Hrs Qasim Abbas -78 ft/min Accepted
OTHH OPIS A320-214 (AP-BMV) 02.42 Hrs Muhammad Abdullah -128 ft/min Accepted
OPSK OPKC ATR 72-500 (AP-BKX) 00.50 Hrs Muhammad Yahya Gabol -135 ft/min Accepted
OPIS OPKC A320-214 (AP-BOS) 01.39 Hrs Syed Ahsan -122 ft/min Accepted
OPLA OPKC B777-200LR (AP-BGY) 01.30 Hrs Yahya Omer -218 ft/min Accepted
OPIS OPSK ATR 72-500 (AP-BKX) 0147 Hrs Muhammad Yahya Gabol Not Recorded Accepted
VHHH OTHH B777-F (A7-BFG) 13.42 Hrs Syed Ahsan -162 ft/min Accepted
OPLA OPKC B777-200ER (AP-BGJ) 01.21 Hrs Qasim Abbas -65 ft/min Accepted
WMKK OTHH B777-3DZER (A7-BAA) 07.22 Hrs Tariq Mohammed -171 ft/min Accepted
WMKK OPIS B777-200ER (AP-BMG) 05.28 Hrs Afaq Ahmad -308 ft/min Accepted
WMKK OPLA B777-200LR (AP-BGY) 05.10 Hrs Qasim Abbas Not Recorded Accepted
OPKC OSDI A320-214 (AP-BLV) 04.45 Hrs Nawaz Almas -129 ft/min Accepted
OPKC OPPS A320-214 (AP-EDH) 01.57 Hrs Ghulam Mohiuddin -348 ft/min Accepted
OMAA OPST A320-214 (AP-BMX) 02.56 Hrs Zayan Khurram -75 ft/min Accepted
EBLG OTHH B777-F (A7-BFZ) 5.51 Hrs Salman Sikandar Not Recorded Accepted
VTBS OTHH B777-3DZER (A7-BAG) 06.45 Hrs Muhammad Abdullah -105 ft/min Accepted
OPLA OPKC B737-800 (AP-BNC) 01.29 Hrs Ghulam Mohiuddin -188 ft/min Accepted
OTHH WMKK B777-3DZER (A7-BAA) 06.10 Hrs Tariq Mohammed -196 ft/min Accepted
OPLA WMKK B777-200LR (AP-BGY) 05.12 Hrs Qasim Abbas -85 ft/min Accepted
OPIS WMKK B777-200ER (AP-BMG) 05.48 Hrs Afaq Ahmad -122 ft/min Accepted
EBLG OTHH B777-F (A7-BFZ) 05.43 Hrs Salman Sikandar -651 ft/min Rejected
VTBS VHHH B777-F (A7-BFG) 02.03 Hrs Syed Ahsan -122 ft/min Accepted
OPPS OPKC A320-214 (AP-BLV) 01.45 Hrs Nawaz Almas -68 ft/min Accepted
OPKC OPIS B737-800 (AP-BNB) 01.29 Hrs Ejaz Khan -383 ft/min Accepted
KLAX EBLG B777-F (A7-BFZ) 10.23 Hrs Salman Sikandar -229 ft/min Accepted
OPKC OPLA B737-800 (AP-BNC) 01.31 Hrs Ghulam Mohiuddin -180 ft/min Accepted
OMAL OPPS A320-214 (AP-BLV) 02.33 Hrs Nawaz Almas -349 ft/min Accepted
OPKC OPLA B777-200ER (AP-BMG) 01.15 Hrs Qasim Abbas -115 ft/min Accepted
OPIS OPKC B737-800 (AP-BNC) 01.37 Hrs Ghulam Mohiuddin -237 ft/min Accepted
VGHS OTHH A330-302 (A7-AEE) 05.37 Hrs Ejaz Khan -338 ft/min Accepted
YMML VTBS B777-F (A7-BFG) 08.34 Hrs Muhammad Abdullah -294 ft/min Accepted
OPIS OPKC B777-200ER (AP-BMG) 01.23 Hrs Qasim Abbas -84 ft/min Accepted
LTFM OPIS B777-3F2ER (TC-JJN) 04.51 Hrs Qasim Abbas -65 ft/min Accepted
OPPS OMAL A320-214 (AP-BLV) 02.55 Hrs Nawaz Almas -323 ft/min Accepted
YSSY YMML B777-F (A7-BFG) 01.10 Hrs Muhammad Abdullah -49 ft/min Accepted
OTHH VGHS A330-302 (A7-AEE) 04.33 Hrs Ejaz Khan -243 ft/min Accepted
OPKC OPPS A320-214 (AP-BLV) 01.38 Hrs Nawaz Almas -408 ft/min Accepted
OPKC OPIS A320-214 (AP-BNU) 01.37 Hrs Ghulam Mohiuddin -111 ft/min Accepted
OPLA OMAA A320-214 (AP-BMX) 03.08 Hrs Zayan Khurram -208 ft/min Accepted
OTHH YSSY B777-F (A7-BFG) 12.33 Hrs Muhammad Abdullah Not Recorded Accepted
OTHH LTFM B777-2DZLR (A7-BBB) 4.00 Hrs Qasim Abbas Not Recorded Accepted
LTFM OPIS B777-200ER (AP-BMH) 04.59 Hrs Afaq Ahmad -412 ft/min Accepted
OPLA OPKC A320-232 (AP-BOB) 00.00 Hrs Ghulam Mohiuddin -351 ft/min Accepted
OPKC VCBI A330-300 (4R-ALQ) 03.07 Hrs Syed Ahsan -122 ft/min Accepted
OPLA LTFM B777-200ER (AP-BMH) 05.37 Hrs Afaq Ahmad -80 ft/min Accepted
OIIE OTHH A359-941 (A7-ALZ) 01.29 Hrs Qasim Abbas -77 ft/min Accepted
VHHH OTHH B777-F (A7-BFB) 08.13 Hrs Muhammad Abdullah -167 ft/min Accepted
OTHH OIIE A359-941 (A7-ALZ) 01.28 Hrs Qasim Abbas -284 ft/min Accepted
EBLG OTHH B777-F (A7-BFD) 06.07 Hrs Tariq Mohammed -82 ft/min Accepted
RJBB VHHH B777-F (A7-BFB) 03.29 Hrs Muhammad Abdullah -131 ft/min Accepted
OPKC OPLA A320-214 (AP-BOQ) 01.28 Hrs Ghulam Mohiuddin -500 ft/min Accepted
OTHH RJBB B777-F (A7-BFB) 08.54 Hrs Muhammad Abdullah -109 ft/min Accepted
OPLA OTHH A359-941 (A7-ALR) 02.58 Hrs Qasim Abbas -131 ft/min Accepted
OPKC OPLA A320-214 (AP-BLW) 01.18 Hrs Qasim Abbas -84 ft/min Accepted
MPTO EBLG B777-F (A7-BFD) 09.47 Hrs Tariq Mohammed -225 ft/min Accepted
MMMX KLAX B777-F (A7-BFZ) 03.18 Hrs Salman Sikandar -263 ft/min Accepted
CYYZ OPLA B777-200LR (AP-BGY) 12.31 Hrs Afaq Ahmad -210 ft/min Accepted
OPIS OPKC A320-214 (AP-EDH) 01.38 Hrs Zayan Khurram -232 ft/min Accepted
OPIS OPKC A320-214 (AP-BLA) 01.29 Hrs Qasim Abbas -136 ft/min Accepted
SEQM MPTO B777-F (A7-BFD) 01.30 Hrs Tariq Mohammed -679 ft/min Rejected
SCEL SEQM B777-F (A7-BFD) 04.32 Hrs Tariq Mohammed -179 ft/min Accepted
OPLA CYYZ B777-200LR (AP-BGY) 13.00 Hrs Afaq Ahmad -201 ft/min Accepted
OPKC OPLA A320-214 (AP-BMX) 01.24 Hrs Mohammad Salman -142 ft/min Accepted
OTHH OOMS B787-8 (A7-BCA) 00.59 Hrs Muhammad Ahmed -265 ft/min Accepted
OPKC OTHH B777-3DZER (A7-BAA) 02.02 Hrs Ejaz Khan -205 ft/min Accepted
EBLG OTHH B777-F (A7-BFB) 05.43 Hrs Muhammad Abdullah -155 ft/min Accepted
OMDB OPLA B777-200ER (AP-BMH) 02.21 Hrs Afaq Ahmad -251 ft/min Accepted
OPIS OPKC B737-800 (AP-BNB) 01.41 Hrs Ejaz Khan -344 ft/min Accepted
OPIS OPKC A320-214 (AP-BNU) 01.33 Hrs Ghulam Mohiuddin -122 ft/min Accepted
That's all we're showcasing today
Wish to see more? Logon to iCrew!
Register now